Udalosti

Žiadne udalosti

Aktualizované informácie

Kontakt

Farár: ThDr. Peter Slepčan Kaplán: ThLic. Jozef Pajerský, Mgr. Tomáš...

Príprava na prijatie sviatosti manželstva

Kurz prípravy na manželstvo, ktorý ponúka naša farnosť, pozostáva z...

Sobáš

V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v...

Svätá omša

V nedeľu: 9:00 h (v latinskom jazyku) 10:30 h 12:00...

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať