Farár:   ThDr. Peter Slepčan

Kaplán:   ICLic. Radoslav Šaškovič

Výpomocný duchovný:   Mgr. Pavol Zaťko

Diakon:   Mgr. Lukáš Filo

Organista:   MgrArt. Daniel Gabčo  (dom.organista@fara.sk)    

 

 

Katedrála sv. Martina

 

Rudnayovo nám. 1

811 01 Bratislava

Tel.: +421/02/544 313 59 

E-mail: ba-sv-martina@ba.ecclesia.sk

 

 

Farský úrad

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina

Kapitulská 9

811 01 Bratislava

Tel.: +421/02/ 544 334 30 (v úradných hodinách) 

Vo vážnych záležitostiach, ktoré sa netýkajú bežnej farskej agendy môžete volať: +421/905973506


E-mail: ba-sv-martina@ba.ecclesia.sk

 

IČO: 30812712

DIČ: 2020851019

IČ DPH: SK2020851019

č. bank. účtu: SK87 7500 0000 0040 2741 5394

 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať