Kathedra

Katedrála je najdôležitejším chrámom diecézy, tvorí jej liturgické a duchovné centrum, je sídelným chrámom diecézneho biskupa a nachádza sa v ňom katedra biskupa. Pomenovanie Katedrála pochádza z grécke slova kathedra. V antickom svete to bolo miesto učiteľa a sudcu. Dodnes sa týmto slovom označuje miesto pre učiteľa v triede. Kathedra v starovekých chrámoch označovalo biskupské kreslo, z ktorého biskup predsedal liturgii a prednášal homíliu. Od šiesteho storočia sa podľa biskupskej katedry biskupské kostoly začali nazývať katedrálami (ecclesia cathedralis). Je to najvyšší stupeň označenia chrámu v miestnej cirkvi, ktorou je diecéza.


 

Katedrály na Slovensku

Spomedzi vyše päťtisíc katolíckych kostolov a kaplniek máme na Slovensku dvanásť katedrálnych chrámov a dve konkatedrály. Okrem toho sa v dejinách umenia pod názvom katedrála označujú hlavné kostoly gotického stavebného slohu s trojloďovou až päťloďovou dispozíciou.

 

Biskup a katedrála

Biskup sa vedenia diecézy ujíma v katedrálnom chráme. V katedrále často predsedá eucharistickému sláveniu a udeľuje posvätné rády. Ak má biskup vyšší stupeň hodnosti, napr. metropolita, prímas, alebo patriarcha, aj katedrála dostáva analogický titul, napr. metropolitná, primaciálna, alebo patriarchálna.

Kvôli jej kľúčovej úlohe v danom území sa katedrála nazývala aj Domus Dei (Boží dom), odtiaľ pochádza taliansky termín Duomo, alebo nemecky Dom, u nás sa udomácnil variant Dóm. Treba poznamenať, že z historických dôvodov sa v rôznych mestách hlavný chrám nazýva Dóm, aj keď nie je katedrálou. Je to aj príklad Dómu sv. Martina, ktorý sa až v roku 2008, pri vzniku Bratislavskej arcidiecézy a Západnej metropolie, stal metropolitnou katedrálou.

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať