Vox cantoris je profesionálne zborové teleso, pôsobiace od roku 2021 pri Katedrále sv. Martina v Bratislave. Členmi zboru sú absolventi vysokých umeleckých škôl doma aj v zahraničí, študenti doktorandských štúdií, držitelia mnohých ocenení z domácich a medzinárodných súťaží a aktívni interpreti v oblasti klasickej hudby. Hlavným cieľom činnosti zboru je pozdvihnutie a dotvorenie posvätnej liturgie. Sama Cirkev pokladá druhy sakrálnej hudby, najmä však polyfóniu, za spev vlastný rímskej liturgii (porov. SC 116).
Významná časť repertoáru teda pozostáva z množstva skladieb úzko súvisiacich s jednotlivými liturgickými sláveniami, a to od gregoriánskeho chorálu, renesančnej polyfónie až po diela autorov 20. a 21. storočia, nevynímajúc autorov slovenskej proveniencie.

Zbor pravidelne účinkuje na bohoslužbách a iných slávnostných príležitostiach v Katedrále sv. Martina v Bratislave: na slávnostnej sv. omši na Nový rok za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, každoročne vysielanej v priamom prenose RTVS, či na mediálnych prenosoch bohoslužieb, vysielaných prostredníctvom RTVS a TV LUX. Medzi najvýznamnejšie udalosti patrí účinkovanie zboru počas stretnutia Sv. Otca Františka s biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami, ktoré sa konalo pri príležitosti jeho návštevy Slovenska v roku 2021.

Pravidelne spolupracuje so Slovak Brass Quintet, Sinfonietta Bratislava, s hudobníkmi Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu či Komorného orchestra Bohdana Warchala. V roku 2022 sa podieľal na tvorbe spevníka Pane, počuj môj hlas - Antifóny. V roku 2023 nahral v Katedrále sv. Martina, pod vedením Jozefa Chabroňa a v spolupráci so Slovak Brass Quintet CD Missa „Sanctae Dei Genetricis Mariae et alia opera musicae sacrae" obsahujúce kompozície Ľuboša Gabča. Dirigentkou zboru je Eva Gabčová, stálym organistom zboru je Daniel Gabčo, organista Katedrály sv. Martina.


FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084222322642
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vox_cantoris/
YOUTUBE: https://youtube.com/channel/UCPo8BloamtuZU1NLwb0Bspg?sub_confirmation=1Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať