Najstaršie údaje o zvonoch pochádzajú z roku 1494 a 1538, no nezachoval sa z nich ani jeden.

V Dómskej veži bolo v minulosti sedem zvonov, päť z nich odstránili počas 1. svetovej vojny na výrobu kanónov. Zachoval sa iba malý (25 kg) zvon a najväčší Wederin (2513 kg), ktorý odlial zvonolejár Baltazár Herold v roku 1674 a o rok neskôr bol posvätený a osadený do veže.

V roku 1994 vznikla vo farnosti sv. Martina myšlienka doplniť chýbajúce zvony. Po získaní finančných prostriedkov v roku 1999 opravili a znovu posvätili zvon Wederin a v jubilejnom roku 2000 doplnili chýbajúce zvony. Projekt z poverenia farára J. Minaroviča koordinovala Ing. M. Poráziková. Komisia vybrala návrh zvonolejárskej dielne M. Tomáškovej – Dytrichovej z Brodku u Přerova v Českej republike.

Pre túto myšlienku sa podarilo nadchnúť a získať diplomatických zástupcov susedných štátov Slovenskej republiky, ktoré financovali jednotlivé zvony. 

Pomenovanie

Hmotnosť   

Priemer

Tón     

Daroval

Maria Theresia 2200 kg 1504 mm    Cis 1  Mesto Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland
Sv. Margaretha 850 kg 1140 mm Fis 1 Mesto Budapešť
Joannes Paulus II    500 kg 940 mm A1 Poľsko, mesto Varšava
Sv. Adalbert 340 kg 850 mm H1 Mesto Praha
Sv. Vladimir 290 kg 630 mm Cis 2 Ukrajina, mesto Kyjev, Ukrzaliznycja
Každý z piatich zvonov má na sebe časť motta: 

Rodím sa s Vami, umieram s Vami,

Radujem sa s Vami, plačem s Vami,

Volám Vás k sebe – svojím srdcom.

Načúvajte môjmu hlasu – svojimi srdcami,

Vy všetci – ľudia dobrej vôle, načúvajte!

 Pri tejto príležitosti boli tiež odliate dva malé zvony na odbíjanie času: Sv. Jozef (100 kg, priemer 560 mm, Fis 2) a Sedembolestná Panna Mária (75 kg, priemer 520 mm, Gis 2). Zvony boli slávnostne požehnané na sviatok sv. Martina, dňa 11. 11. 2000.

Prvé spoločné zvonenie sa konalo 31. decembra 2000 na prelome 20. a 21. storočia.

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať