V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v sobotu. V prípade záujmu o uzavretie sviatosti manželstva je potrebné, aby sa obaja snúbenci nahlásili v kancelárii farského úradu a predložili svoje krstné listy. Kňaz vypíše tlačivo o ústne predloženej žiadosti o uzavretie sviatosti manželstva, ktorú snúbenci podpíšu. Pri tejto príležitosti sa vyberie vhodný dátum a hodina, ktoré sa rezervujú.

Krstný list za účelom sobáša musí byť vystavený farským úradom v mieste, kde boli snúbenci pokrstení a nesmie byť starší ako tri mesiace. Je potrebné, aby obaja snúbenci prišli v potrebnom predstihu, aby dátum, keď si želajú sobáš, už nebol obsadený. Ak snúbenci chcú uzavrieť sviatosť manželstva v období, keď je menej sobášov, je potrebné prísť minimálne v trojmesačnom predstihu.

Ak ani jeden zo snúbencov aktuálne nebýva v Bratislave, je potrebné, aby so sebou priniesli licenciu od správcu farnost (resp. farára) z miesta ich aktuálneho bydliska. 

Je možné uzavrieť sviatosť manželstva aj v ostatných kostoloch, ktoré patria do farnosti (Pozri v menu: Farský úrad /Kostoly patriace do farnosti sv. Martina). Keďže to nie sú farské kostoly, sobáš sa vybavuje na farskom úrade. Možnosť sobášneho obradu, konkrétny čas, účasť na poučení a praktické záležitosti si treba dohodnúť s kňazom, ktorý bude sobášiť.

Informáciu o predmanželskej príprave, ktorú ponúka naša farnosť, nájdete na tomto odkaze. Prípravu je možné absolvovať aj u vlastného kňaza, ktorý bude sobášiť, alebo aj v inej farnosti, o čom snúbenci prinesú potvrdenie. 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať