V nedeľu:       

                           9:00 h (v latinskom jazyku)
                         10:30 h
                         12:00 h (farská)
                         17:00 h 
 

V pondelok - sobotu:

                            7:30 h
                          12:00 h
 

V prikázaný sviatok, ak je deň pracovného pokoja:

                           9:00 h 
                         10:30 h
                         12:00 h
                         17:00 h 

 

V prikázaný sviatok, ak nie je deň pracovného pokoja:

                            7:30 h
                           12:00 h
                           18:00 h 
 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať