Je možné rezervovať dátum sobáša v Katedrále sv. Martina telefonicky, alebo mailom?

Nie je to možné. Je potrebné, aby prišli obaja snúbenci osobne s čerstvým krstným listom vystaveným za účelom sobáša. Po preverení potrebných skutočností, po spísaní a podpísaní zápisnice, sa rezervuje dátum sobáša. Platí to i pre snúbencov bývajúcich v zahraničí.

 

Je možné, aby v Katedrále sv. Martina asistoval pri sobáši iný kňaz?

Áno, je to možné. Treba to oznámiť pri nahlásení sobáša.

 

Je možné absolvovať prípravu na prijatie sv. manželstva vo farnosti sv. Martina, keď bude sobáš v inej farnosti?

Áno je to možné, za predpokladu, že táto príprava aktuálne v našej farnosti prebieha. 

 

Koľko trvá sobáš? 

Obrad bez sv. omše trvá cca 35 minút, obrad so sv. omšou cca 60 minút.

 

V ktorý deň je možné uzavrieť sviatosť manželstva v Katedrále sv. Martina?

V sobotu.

 

Je možné rezervovať dátum krstu telefonicky, alebo mailom?

Nie je to možné. Je potrebné, aby prišiel jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa a po vyplnení vlastnoručne podpísal lístok o nahlásení krstu. Na stretnutí sa osobne prerokujú ďalšie záležitosti. 

 

Je možné, aby v Katedrále sv. Martina pokrstil dieťa iný kňaz?

Áno, je to možné. Treba to oznámiť pri nahlásení krstu.

 

Je možné absolvovať prípravu na krst vo farnosti sv. Martina, keď bude krst v inej farnosti?

Áno je to možné za predpokladu, že aktuálne táto príprava v našej farnosti prebieha. 

 

Môžeme prísť na poučenie aj s dieťatkom? 

V nevyhnutnom prípade, ak nie je možné inak. 

 

Ako dlho trvá obrad krstu? 

Obrad krstu mimo sv. omše trvá cca 20 až 30 minút.

 

V ktorý deň je možné pokrstiť dieťa  v Katedrále sv. Martina?

V sobotu o 12:45.

 

Musia byť krstní rodičia dvaja? 

Stačí, ak je iba jeden krstný rodič.

 

Aké sú podmienky, aby sa kresťan katolík mohol stať krstným rodičom?

Okrem krstu už prijal sv. prijímanie a birmovku a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať. Ak žije v manželstve, malo by byť platne uzavreté pred tvárou Cirkvi.

 

Je možné telefonicky, alebo mailom požiadať o zaslanie krstného listu poštou domov?

Nie je to možné. Je možné mailom požiadať o vystavenie krstného (resp. akéhokoľvek iného dokladu) a potom si poň prísť osobne. Tiež je možné požiadať nás o jeho zaslanie priamo príslušnému farskému úradu, ktorý ho od Vás požaduje. 

  

Ako postupovať pri žiadosti o zorganizovanie koncertu v Katedrále sv. Martina?

Pozri menu Chrámová hudba / koncerty

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať