Sviatosť zmierenia udeľujeme vo všedné dni:

Pred rannou sv. omšou 07:15 – 7:25 h
Po rannej sv. omši 08:10 h
Dopoludnia 11:00 – 11:50 h

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať