Kurz prípravy na manželstvo, ktorý ponúka naša farnosť, pozostáva z 5 celovečerných stretnutí, počas ktorých sa prejdú témy podľa celoslovenskej metodiky (viac info o témach na webe domanzelstva.sk):
 

Stretnutia vedie kňaz alebo manželský pár alebo odborník na danú tému.
Začínajú o 18:00, prípadne, po dohode s prihlásenými pármi sa môže čas posunúť. Počas celého večera sa preberú spravidla dve témy. Čas venovaný jednej téme je približne 1-1,5 hod. Stretnutia prebiehajú v kancelárii farského úradu.

Dátumy stretnutí v prvom polroku 2024:
4. apríl
11. apríl
18. apríl
25. apríl
2. máj
(V prípade potreby prvý a posledný termín sa môže prispôsobiť možnostiam snúbencov.)
 
Záujemcov o kurz prosíme o prihlásenie vopred (najneskôr do 31. marca) mailom na adrese:
ba-sv-martina@ba.ecclesia.sk
 
 
Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať