V Katedrále sv. Martina sú spievané sv. omše za sprievodu organu a kantora:

Nedeľa:   10.30 h, 12.00 h a 17.00 h. 

Prikázané sviatky a slávnosti: 12.00 h a 17.00 h.

 

Latinskú sv. omšu v nedeľu o 9.00 h počas školského roku sprevádza Schola Cantorum  Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda. 

 

Na prvú nedeľu v mesiaci spieva Katedrálny zbor sv. Martina počas sv. omší o 10.30 h a 12.00 h.

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať