V kancelárii farského úradu vybavujeme:

 

Krstná agenda:

- Vypisujeme žiadosť o pokrstenie dieťaťa.

(Pri nahlásení krstu je potrebné predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Krstný rodič má mať birmovku. V prípade manželstva, toto má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi.)

- Vystavujeme krstné listy.

- Pripravujeme dospelých na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie (krstu, sv. prijímanie, birmovka).

- Vykonávame poučenia pred krstom.

 

Sobášna agenda:

- Spisujeme zápisnice o ústne predloženej žiadosti o prijatie sviatosti manželstva.

      (Je potrebné, aby snúbenci prišli osobne a predložili čerstvo vystavené krstné listy za účelom prijatia sviatosti manželstva. Vystavuje ich farský úrad v mieste udelenia krstu.)

- Vystavujeme Potvrdenie o prijatí sviatosti manželstva.

- Vykonávame poučenia pred prijatím sviatosti manželstva.

 

Sviatosť birmovania:

 - Prihlasujeme na prijatie sviatosti birmovania.

 - Vystavujeme potvrdenie o prijatí sviatosti birmovania.

 

Duchovná služba, život farnosti:

- V kancelárii je Vám k dispozícii kňaz, alebo diakon, na ktorého sa môžete obrátiť v akejkoľvek otázke duchovného života.

- Je možné prerokovať prosby a žiadosti, vzťahujúce sa na život farnosti a Katedrály sv. Martina.

 

Ostatná agenda.

 - Vydávame potvrdenie o slávení sviatosti manželstva a vysluhovaní krstu za účelom získania povolenia vstupu motorovým vozidlom do pešej zóny. Povolenie vystavuje Miestny úrad Bratislava - Staré mesto.

 

Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii katedrály od 1. dňa mesiaca na nasledujúci mesiac (napr. od 1. októbra na mesiac november). 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať