Kapitulská ulica, orientovaná v línii sever – juh, patrí k najstarším uliciam mesta. Archeologické nálezy dokladajú osídlenie už z mladšej doby kamennej. Z prelomu letopočtov pochádza politické, hospodárske a vojenské centrum keltského kmeňa Bójov, objavené v roku 2007 pri kláštore Klarisky. Slovanské osídlenie z 9. storočia bolo objavené pri tzv. Vtáčej veži. (Ide o polkruhovú baštu v hradnom múre, ktorá je jedinou zachovanou vežou hradného opevnenia a je dobre viditeľná zo Staromestskej ulice.) Kapitulská ulica bola pôvodne súčasťou cesty, smerujúcej k Bratislavskému hradu, a vytvárala strategickú komunikáciu. Koncepcia blízkeho hradobného múru predstavuje jednoduchý a účinný spôsob obrany mesta. Pozostáva z vonkajšieho tzv. parkánového múru, ktorý je nižší, a z vnútorného, vyššieho a mohutnejšieho obranného múru.

Kapitulská ulica predstavuje najstaršie mestské centrum s nálezmi kamennej architektúry, ktorá v Bratislave zaznamenala rozmach v 13. storočí. Keď sa bratislavská kapitula po roku 1221 presídlila z hradného kopca do lokality dnešnej Kapitulskej ulice, v areáli bolo už rozvinuté sídlisko s kostolom sv. Martina a ulica už existovala. Po vzniku mesta, na konci 13. storočia, sa ulica dostala do pozície jeho vnútorného areálu, vymedzeného mestskými hradbami a viedla pozdĺž západnej hradby. Už historické názvy ulice pripomínali, že bola predovšetkým sídlom katolíckych kňazov vo funkciách prepoštov a kanonikov. S nemeckou podobou súčasného názvu Capitelgasse sa prvý krát stretávame v roku 1750.

Dejiny ulice sú dejinami jej palácov a domov. Dodnes sa na nej zachovalo viacero pozoruhodných historických budov, ktoré pri obhliadke mesta predstavujú kultúrne dedičstvo, hodné povšimnutia. Na prvý pohľad upútajú pozornosť trojposchodové budovy teologickej fakulty, oproti nej situovaný Prepoštský palác a budova Collegia Emericana, rozoznateľná svojou výraznou bordovou farbou. Sú dielom talianskych architektov J. Ravu a jeho syna, ktorí priniesli z Ríma typ neskororenesančnej architektúry.

(Bližšie pozri: Kapitulská ulica/Z histórie vybraných budov)

 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať