Lectio divina

Pravidelné modlitbové stretnutia v Katedrále sv. Martina, v rámci ktorých bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský formou Lectio divina približuje veriacim biblické texty. V školskom roku 2015/2016 v cykle "Ježiš sa predstavuje" ide o originálne obrazy Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Jána, ktoré sa stali základom pre desať modlitbových stretnutí, od septembra 2015 do júna 2016, vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam po každom modlitbovom stretnutí sú dostupné na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy:  http://abu-bratislava.sk/abuba/lectio-divina 

Program stretnutí:

2. september 2015 

 

To som ja, nebojte sa! (Jn 6,16-21) 

7. október 2015

 

Ja som chlieb života (Jn 6,40-51)

4. november 2015

 

Ja som svetlo sveta (Jn 8,12-20)

2. december 2015

 

Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch (Jn 8,21-30)

6. január 2016

 

Prv ako bol Abrahám, ja som (Jn 8,48-59)

3. február 2016

 

Ja som brána k ovciam (Jn 10,1-10)

2. marec 2016

 

Ja som dobrý pastier (Jn 10,11-18)

6. apríl 2016

 

Ja som vzkriesenie a život (Jn 11,17-27)

4. máj 2016

 

Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,1-7)

1. jún 2016

 

Ja som pravý vinič (Jn 15,1-8)

 

24 hodín pre Pána

Otcovia biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko sa zúčastňujú programu v Katedrále sv. Martina. Iniciatíva 24 hodín pre Pána sa koná každý rok pred 4. pôstnou nedeľou a chce pozvať veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Pravidelne býva eucharistická adorácia, príležitosť k sv. spovedi, možnosť duchovného rozhovoru s biskupom alebo kňazom. Program sa zakončí pobožnosťou krížovej cesty.

 

Krížová cesta

Otec arcibiskup, alebo otec biskup predsedá modlitbe krížovej cesty každý pôstny piatok o 20.00 h.

 

Iný aktuálny program biskupov v katedrále pozri v sekcii Farský úrad/Udalosti, na stránkach Bratislavskej arcidiecézy alebo na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať