Lectio divina


Pravidelné modlitbové stretnutia nad Svätým Písmom v Katedrále sv. Martina, vždy v prvú stredu v mesiaci o 20:00, v rámci ktorých bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský formou Lectio divina približuje veriacim biblické texty, počas desiatich modlitbových stretnutí pod názvom Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi, od septembra 2022 do júna 2023.

Celý text a zvukový záznam po každom modlitbovom stretnutí sú dostupné na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy:  http://abu-bratislava.sk/abuba/lectio-divina 


Program stretnutí:

7. september 2022 

Všetok ľud sa zišiel ako jeden muž (Neh 8,1)

Stretnúť sa okolo Božieho slova (Neh 8,1-12) 

5. október 2022

Kráčať ako kráčal on (porov. 1 Jn 2,6)
Byť spoločníkmi na ceste (Lk 24,13-25)

9. november 2022

Rýchly, keď treba počúvať (Jak 1,19)
Počúvajme sa (Jak 1,19-27)

7. december 2022

Hlásať slovo so všetkou odvahou (porov. Sk 4,29)
Smelo vyjadriť svoj názor (1 Pt 3,8-18)

4. január 2023

Patrilo sa hodovať a radovať sa (Lk 15,32)
Sláviť (Sk 2,42-47)

1. február 2023

Ja som ich poslal do sveta (Jn 17,18)
Mať spoluzodpovednosť za misiu (Jn 17,18-23)

1. marec 2023

Mnohí ho okríkali, aby mlčal (Mk 10,48)
Viesť dialóg v Cirkvi a spoločnosti (Mk 10,46-52)

5. apríl 2023

Všetci sa navzájom zaodejte pokorou (1 Pt 5,5)
Uplatniť autoritu Cirkvi a spoluúčasť veriacich (Hebr 13,7-17)

3. máj 2023

Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou (Prís 15,14)
Rozlišovať a rozhodovať (Joz 24,1-2;14-18)

7. jún 2023

Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13)
Formovať sa v spoločnom kráčaní (Ef 4,1-5,2)

 


Krížová cesta

Otec arcibiskup, alebo otec biskup predsedá modlitbe krížovej cesty každý pôstny piatok o 20.00 h.

 

Iný aktuálny program biskupov v katedrále pozri v sekcii Farský úrad/Udalosti, na stránkach Bratislavskej arcidiecézy alebo na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať