Aktualizované informácie

Kontakt

Farár: ThDr. Peter Slepčan Kaplán: ThLic. Jozef Pajerský Diakon: Mgr....

Spovedanie

Sviatosť zmierenia udeľujeme vo všedné dni: Pred rannou sv. omšou...

Sobáš

V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v...

Krst

Základné informácie o krste detí v Katedrále sv. Martina V...

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať