Aktualizované informácie

Úradné hodiny

Pondelok 14.30 h -17.00 h Streda 14.30 h -17.00 h...

Kontakt

Farár: ThDr. Peter Slepčan Kaplán: ThLic. Jozef Pajerský Diakon: Mgr....

Modlitba a katechéza s biskupom

Lectio divina Pravidelné modlitbové stretnutia nad Svätým Písmom v Katedrále...

Spovedanie

Sviatosť zmierenia udeľujeme vo všedné dni: Pred rannou sv. omšou...

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať