Základné informácie o krste detí v Katedrále sv. Martina

 

V katedrále sa krstí v sobotu po svätej omši približne o 12:45 hod.. Presný začiatok závisí od ukončenia sv. omše, ktorá sa začína o 12:00 hod. Kvôli veľkému záujmu sa počas jedného obradu zvyčajne krstí viac detí.

Je možné krstiť aj v iných kostoloch, ktoré patria do farnosti sv. Martina (Pozri v menu: Farský úrad /Kostoly patriace do farnosti sv. Martina). Keďže však nejde o farské kostoly, prihlásenie na krst treba vykonať v kancelárii farského úradu. Možnosť obradu, konkrétny čas, účasť na poučení a praktické záležitosti si treba dohodnúť s kňazom, ktorý bude dieťa krstiť.

Prihlásenie dieťaťa na krst sa deje v kancelárii farského úradu. Je potrebné, aby prišiel aspoň jeden z rodičov s fotokópiou rodného listu dieťaťa. Ak rodičia aktuálne bývajú mimo Bratislavy, predložia aj licenciu od správcu farnosti (resp. farára) z farnosti, kde bývajú.

Obaja rodičia absolvujú krstné poučenie, ktoré vykonávame v stredu o 17:30 hod. Dátum oznámime v kancelárii pri zápise. Na poučenie prichádzajú obaja rodičia. Krstní rodičia sú vítaní.

Na krst treba priniesť bielu košieľku a sviečku. Priebeh krstného obradu vysvetlíme pri krstnom poučení. 

Pri krste je možné fotografovať, alebo snímať obrad pre súkromnú potrebu. Poskytovanie dokumentačného materiálu médiám nie je možné. Na to je potrebný výslovný súhlas farára a krstiaceho kňaza. 

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať