Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina každoročne počas Veľkonočnej vigílie vysluhuje sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, birmovanie a sväté prijímanie) dospelým katechumenom, ktorí sa vo farnosti sv. Martina pripravovali na ich prijatie.

 

V turíčnom období vysluhuje o. arcibiskup v Katedrále sv. Martina sviatosť birmovania žiakom základných škôl z Farnosti sv. Martina. 

 

V mesiaci jún udeľuje o. arcibiskup diakonskú a kňazskú vysviacku kandidátom Bratislavskej arcidecézy z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda (po 5. ročníku posvätný rád diakonátu, po 6. ročníku sviatosť kňazstva).

 

Príležitostne otcovia biskupi vysluhujú sviatosť krstu detí, alebo asistujú pri uzatváraní sviatosti manželstva.

 

Aktuálny program biskupov v katedrále pozri v sekcii Farský úrad/Udalosti, na stránkach Bratislavskej arcidiecézy alebo na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať