Udalosti

Žiadne udalosti

Aktualizované informácie

Krst

Základné informácie o krste detí v Katedrále sv. Martina V...

Harmonogram prípravy na prijatie sviatosti manželstva v roku 2020

Milí snúbenci, cyklus prípravy vo farnosti sv. Martina ponúkame každý...

Kontakt

Farár: ThDr. Peter Slepčan Kaplán: ICLic. Radoslav Šaškovič Výpomocný duchovný:...

Sviatosti, ktoré vysluhuje biskup

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina každoročne...

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať