Podľa Kánonického práva na posvätnom mieste sa má pripustiť iba to, čo slúži na vykonávanie alebo napomáhanie kultu, nábožnosti a náboženstva, a zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta. (1210 §1 CIC)

Biskup môže z prípadu na prípad dovoliť iné použitie, nepriečiace sa však posvätnosti miesta. Preto organizátor, ktorý zamýšľa organizovať koncert v Katedrále svätého Martina sa v náležitom predstihu najskôr obráti na Arcibiskupský úrad so žiadosťou o dovolenie zrealizovať takéto podujatie v priestoroch chrámu. Podklady, ktoré treba uviesť v žiadosti Vám môžeme poskytnúť v kancelárii farského úradu. Po získaní súhlasu z Arcibiskupského úradu je možné pristúpiť k rezervovaniu dátumu a času trvania koncertu. Následne je možné prerokovať všetky ostatné praktické zaležitosti (osobne na farskom úrade).


Aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach v katedrále pozri v sekcii Kalendár udalostí.

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať