Podľa dokumentu II. Vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilium má byť píšťalový organ v latinskej cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj. Jeho zvuk vie dodať liturgickým obradom obdivuhodný lesk a povznáša myseľ človeka k Pánu Bohu a k nebeským veciam.

 

V Katedrále sv. Martina sú dva organy:   Hlavný organ (umiestnený v zadnej časti chrámu nad sakristiou) a Chórový organ (umiestnený v presbytériu).
 

Hlavný organ (2010)

 

Nový organ v Katedrále sv. Martina bol postavený v roku 2010 nemeckou organárskou firmou Gerald Woehl. Je najväčším nástrojom, postaveným po roku 1989 na Slovensku a zároveň prvým nástrojom porovnateľným s najvýznamnejšími európskymi katedrálnymi organmi. 

Nesie meno sv. Alžbety, ktorá sa pravdepodobne narodila na bratislavskom hrade a zomrela v nemeckom Marburgu. Sv. Alžbeta sa venovala charite, chorým a opusteným ľuďom. S jej menom je spojená legenda, ktorá hovorí o jej stretnutí s príbuznými, ktorí ju pristavili, keď išla z hradu s plným košíkom chleba pre chudobných. Keď odkryli košík, namiesto chleba v ňom boli ruže. Preto sú pod oblúkom podvežia symbolicky umiestnené píšťalové polia čiastočné zdobené ružami, pripomínajúcimi tento zázrak. Organárska dielňa Geralda Woehla, ktorá nástroj postavila, pôsobí práve v spomínanom meste Marburg. 

Organ má 74 registrov, štyri manuály a pedál, mechanickú hraciu traktúru, mechanické spojky, elektrickú registrovú traktúru, setzer a registrové crescendo s valcom. Organ pracuje so symfonickým vzduchovým systémom. To znamená, že sa využívajú rôzne tlaky pre basovú a diskantnú časť manuálu, ktorý je možné kedykoľvek zmeniť za klasický.

Konštrukcia a umiestnenie organa vychádzajú z potenciálu chrámového priestoru a z potrieb nástroja, sprevádzajúceho liturgiu. Hlavný stroj a malý pedál, umiestnený v prednej a strednej časti nástroja, dosahujú veľkolepý zvukový účinok v katedrále. Nad nim leží vrchný stroj, ktorý je vďaka bezprostrednej blízkosti klenby v priestore jasne počuteľný. Tu sú umiestnené aj exponované sólové registre. Žalúziový stroj sa nachádza na rozmedzí hlavnej lode a podvežia. Pri zatvorení zvuk pôsobí akoby prichádzajúci z diaľky, paralela svetla, prenikajúceho cez vitráž. Otvorený žalúziový stroj mohutným zvukom majestátne dynamicky vygraduje tutti nástroja. Kľúčovým je pedálový stroj, mohutný základ monumentálneho nástroja. Je neviditeľne prítomný, tak ako voľné ukončenie organa v podveží, ktoré je zároveň jeho rezonátorom. 

Z estetického hľadiska poskytuje tento veľkolepý nástroj výnimočnú harmóniu priestorovej architektúry. Zachované časti architektúry chrámu sa stávajú súčasťou nástroja a organ zároveň harmonicky korešponduje s priestorom. Charakter nástroja spája zvukovú monumentálnosť s jemnosťou, racionálno s emocionálnym, silu s pôvabnosťou. Pomáha dostávať dianie pri oltári do súzvuku s liturgickým zhromaždením. Je ideálnym nástrojom na organové omše, ansámblovú hru (zoskupenie hudobníkov) a partnerom zboru a orchestra.

V novom nástroji nachádzame pokračovanie organovej tradície v Katedrále sv. Martina. V jadre tento nástroj je klasickým nástrojom, na ktorom je dobre realizovateľná slovenská hudba i hudba nemeckých barokových majstrov, hudba J. S. Bacha a aj diela súčasnej nemeckej organovej hudby. Taktiež obsahuje poetické, lyrické ale aj výrazné farby romantickej hudby, potrebné pre interpretáciu diel Franza Liszta a Franza Schmidta, Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidera –Trnavského a ďalších skladateľov, ktorých dielo je úzko späté s históriou katedrály mesta. Nachádzame v ňom aj črty francúzskeho zvukového ideálu, ktorý je druhým významným pilierom európskej organovej hudby so svojou veľkoleposťou, silou a jasným duchom.  

 

Organár: Gerald Woehl

Rok postavenia: 2008 - 2010

Traktúra: hracia mechanická, registrová elektrická, traktúra a spojky pre IV. manuál elektrické.

Vzdušnice: zásuvkové

Počet manuálov: 4

Počet registrov: 75 /1. etapa/ 88 /2. etapa/

 

Dispozícia: 

   I. Manual - Hauptwerk C - a´´´:

        Principal 16´  od/ab F v prospekte

        Bourdon 16´

        Principal 8´

        Rohrflöte 8´

        Flûte harmonique 8´

        Gambe 8´

        Octave 4´

        Spitzflöte 4´

        Quinte 2 2/3´

        Octave 2´

        Kornet  5fach od/ab c1

        Mixtur 5 fach 2´

        Zimbel 4 fach 1 1/3´

        Trompete 16´

        Trompete 8´

        Tuba mirabilis 8´ (trsm. IV, horizontálne)

        II / I

        III / I

        IV / I

        I Suboctav

        III / I Suboctav

        IV / I Suboctav

        IV / I Superoctav

 

   II. Manual - Oberwerk:

        Quintade 16´

        Principal 8´

        Gedackt 8´

        Gemshorn 8´

        Quintatön 8´

        Unda maris 8´ od/ab c

        Octave 4´

        Flöte 4´

        Nasard 2 2/3´

        Octave 2´

        Blockflöte 2´

        Quinte 1 1/3´

        Terz 1 3/5´

        Sifflöte 1´

        Sesquialtera 2 fach 1 1/3 od c repetuje na 2 2/3´

        Mixtur 4 fach 2´

        Fagott 16´

        Oboe 8´

        III / II

        IV / II

        III / II Suboctav

        Tremulant

 

   III. Manual - Récit:

        Bourdon 16´

        Diapason 8´

        Cor de nuit 8´

        Flûte traversiére 8´

        Viola da Gambe 8´

        Voix céleste 8´ od/ab c

        Flûte octaviante 4´

        Dulciana 4´

        Quinte 2 2/3´

        Octavin 2´

        Tiercie 1 3/5´

        Cimbale 3 fach 1/4´

        Bombarde 16´

        Trompette harmonique 8´

        Basson - Hautbois 8´

        Voix humainne 8´

        Clairon harmonique 4´

        IV / III

        III Suboctav

        Tremulant

 

   IV. Manual - Solo

        Tuba 16´ ext.

        Tuba mirabilis 8´ /horizontálne/

        Klarine 4´ ext. 

        Glockenspiel 8´ c - c´´´

 

   IV. Manual - Fernwerk in Schweller: 

        Bourdon 16´

        Principal 8´    

        Gedackt 8´

       Gambe 8´

       Vox angelica 8´ ab/od c

       Traversflöte 4´

       Fugara 4´

       Flageolet 2´

       Mixtur 3 fach

       Horn 8´

       Vox humana 8´

       Tremulant

 

   Fernpedal:

       Gross Bourdon 32´ z Bourdon 16´ FW

       Gedacktbass 16´ detto

       Bass 16´ detto

 

   Pedal C - f ´:

       Gross Bourdon 32´ /trsm./

       Untersatz 32´ /ext. Subbas/

       Kontrabass 16´

       Principal 16´ drevo/holz

       Subbass 16´

       Violonbass 16´

       Gedacktbass 16´ /trsm. HW/

       Octavbass 8´

       Gedackt 8´ /trsm. HW/

       Violon Cello 8´ /ext. Violonbass/

       Octave 4´

       Hintersatz 4 fach 2 2/3´

       Gross Posaune 32´ /ext. Pos. 16´/

       Bombarde 16´

       Posaune 16´

       Basstrompete 8´

       Clairon 4´

       Tuba 8´ /trsm. IV/

       Klarine 4´ /trsm. IV/

       Glöckenspiel 4´ 

       I / P

       II / P

       III / P

       IV / P

       III / P Super

 

   Hracie pomôcky / Spielhilfen:

       Walze an.

       II Walze 

       Klass. wind an. /vypínač vyrovnávacích mechov/

       Zimbelstern 

       Nachtigal

       Glockengeläute

       Trommel

       Kombinácie typu Setzer

 

Poznámka: Prečiarknuté registre sú iba plánované, nie sú definitívne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chórový organ (1867)

 

Organár: Karl Klöckner

Rok postavenia: 1867

Traktúra: mechanická

Vzdušnice: zásuvková

Počet manuálov: 1

Počet registrov: 7

 

   Dispozícia: 

       Manual C – d´´´:

       Principál 8'

       Flauta maior 8'

       Flauta minor 4'

       Oktáva 2'

       Kvinta 1⅓'

       Superoktáva 1' (na tóne c´ repetuje do 4´ polohy)

       Pedal C – a :

       Subbas 16'

       Manual: krátka spodná oktáva, 47 klávesov a tónov

       Pedal: krátka spodná oktáva, 18 klávesov, tónový rozsah C-H, 12 tónov

       Vzdušnica pedálu nemá zásuvku, register je stále zapnutý.

 

Poznámky:  Organ bol postavený v rámci regotizácie Dómu. Organovú skriňu architektonicky navrhol Jozef Lippert.

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať