V nedeľu:       

                          7:45 h (v nemeckom jazyku)

                          9:00 h (v latinskom jazyku)

                          10:30 h

                          12:00 h (farská)

                          17:00 h 

 

V pondelok - sobotu:

                          7:30 h

                          12:00 h

 

V prikázaný sviatok, ak je deň pracovného pokoja:

                           9:00 h (v latinskom jazyku)

                          10:30 h

                          12:00 h (farská)

                          17:00 h (pontifikálna, zvyčajne predsedá o. arcibiskup)

 

V prikázaný sviatok, ak nie je deň pracovného pokoja:

                            7:30 h

                           12:00 h

                           17:00 h (pontifikálna, zvyčajne predsedá o. arcibiskup)

 

 

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať