Udalosti a aktualizované informácie

24 máj 2019
19:00 - 19:45
Svätý ruženec a vešpery pred Sviatosťou oltárnou
25 máj 2019
09:30 - 10:30
Prvé sväté prijímanie
25 máj 2019
14:30 - 17:00
Sobáše
27 máj 2019
19:00 - 19:45
Svätý ruženec a vešpery pred Sviatosťou oltárnou
28 máj 2019
19:00 - 19:45
Svätý ruženec a vešpery pred Sviatosťou oltárnou
29 máj 2019
19:00 - 19:45
Svätý ruženec a vešpery pred Sviatosťou oltárnou
30 máj 2019
08:45 - 10:30
Mimoriadna sv. omša
30 máj 2019
19:00 - 19:45
Svätý ruženec a vešpery pred Sviatosťou oltárnou
31 máj 2019
14:00 - 15:30
Sobáš

Kontakt

27. september 2015

Farár: ThDr. Peter Slepčan Kaplán: ICLic. Radoslav Šaškovič Výpomocný duchovný:...

Harmonogram prípravy na prijatie sviatosti manželstva v roku 2019

05. december 2015

Milí snúbenci, cyklus prípravy vo farnosti sv. Martina ponúkame každý...

Z histórie Katedrály sv. Martina

29. november 2015
Z histórie Katedrály sv. Martina

XIII. - XIV. storočie Pozornosti obyvateľov a návštevníkov Bratislavy neunikne...

Sobáš

05. december 2015

V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v...

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať