Vysluhovanie sviatosti zmierenia v katedrále

V pondelok až piatok, od 11.00 h do 11.50 h.

 

Sv. ruženec a vešpery pred Oltárnou sviatosťou 

Vo štvrtok, od 19.00 h do 20.00 h.

 

Ľudové misie 

viď. Misie milosrdenstva...

 

Z dejín Jubilejných rokov

Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie riadneho svätého roku začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.
Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubilejný rok“ siaha až do 16. storočia. V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil Ján Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Katolícka cirkev pripisuje jubilejnému roku duchovný význam v možnosti obnoviť vzťah s Bohom a blížnym. To znamená, že Svätý rok je vždy príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.
Mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva pápež František kladie do stredu pozornosti milosrdného Boha - Otca, ktorý pozýva všetkých, aby sa vrátili k nemu. Stretnutie s ním inšpiruje k čnosti milosrdenstva.

 

 

Odpustky

Pri sviatosti zmierenia dochádza k odpusteniu večného trestu za hriechy, ktorý nazývame vina. Ale hriech spôsobuje aj časné tresty, tieto sa odstraňujú pokáním, dobrými skutkami, modlitbou  a odpustkami. Čiastočné odpustky oslobodzujú od časných trestov čiastočne, úplné odpustky úplne. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. 

Počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva môžeme získať odpustky za splnenia nasledovných podmienok:

  • Púť k svätej bráne milosrdenstva.
  • Prijatie sviatosti zmierenia. Postačuje raz na dlhšie obdobie.
  • Účasť na sv. omši spojená s úvahou nad milosrdenstvom.
  • Vyznanie viery.
  • Modlitba na úmysel Svätého otca.
  • Vylúčiť pripútanosť aj k všednému hriechu.

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať