Katedrálny zbor sv. Martina pozostáva zo skúsených zborových spevákov, študentov Konzervatória v Bratislave, ale i zdatných amatérskych nadšencov zborového umenia. Na pôde svätomartinskej katedrály v Bratislave pôsobí od októbra roku 2011. Cieľom založenia zboru bolo obnovenie viac ako 600-ročnej tradície pestovania liturgického a zborového spevu a hudby v Katedrále sv. Martina v Bratislave, v ktorej je dnes zbor už neoddeliteľnou súčasťou. Hlavným cieľom činnosti zboru je pozdvihnutie a dotvorenie posvätnej liturgie. Sama Cirkev „pokladá iné druhy sakrálnej hudby, najmä však polyfóniu, za spev vlastný rímskej liturgii a pri bohoslužbách sa teda nijako nevylučujú.“ (porov. SC 6. kapitola 116.)

Aj po niekoľkých rokoch pôsobí Katedrálny zbor s členmi, ktorí boli pri vzniku a založení zboru. V súčasnosti sa zbor nepretržité rozrastá o nových členov a záujemcov liturgickej hudby a zborového spevu. V tomto smere ponúka katedrálny zbor aj istú duchovnú formáciu spojenú s hudobným a profesionálnym rastom.  

Hlavným dirigentom zboru a štatutárnym zástupcom je Ján Miškovič, absolvent VŠMU, žiak prof. Ladislava Slováka, ktorý bol niekoľko rokov aj dirigentom Novej scény v Bratislave. Dnes sa zbor skladá z 25 členov, najmä skúsených zborových spevákov a tiež so študentov konzervatórií. Stálym organistom zboru je organista Katedrály sv. Martina Daniel Gabčo.

Zbor účinkuje pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci na bohoslužbách a iných slávnostných príležitostiach v Katedrále sv. Martina, napríklad každoročne na slávnostnej sv. omši na Nový rok za účasti prezidenta Slovenskej Republiky vysielanej v priamom prenose RTVS a  nezriedka na  priamych prenosoch TV LUX vysielaných na územie celého Slovenska. Ďalej si môžeme pripomenúť účasť zboru na zádušnej sv. omši za zosnulého prezidenta ČR Václava Havla, za účasti členov vlády SR koncom roka 2011, počas slávnostnej vysviacky Mons. Jozefa Haľka za biskupa v marci 2012, na zádušnej sv. omši generálneho prokurátora Vojtecha Bacha začiatkom roku 2014, slávnostnej sv. omši za pápeža Františka pri účasti slovenských biskupov v apríli 2015 a na pontifikálnej sv. omši počas Pochodu za život v septembri 2015. Zbor sa taktiež príležitostne zúčastňuje na sv. omšiach v Hainburgu, vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba.

Katedrálny zbor sa venuje aj koncertnej činnosti, vystupuje na samostatných koncertoch duchovnej hudby a na hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Na požiadanie účinkuje zbor na sobášoch, zádušných sv. omšiach a iných príležitostiach. Spolupracuje s domácimi i zahraničnými umelcami a umeleckými telesami, najmä však so Sláčikovým kvartetom sv. Martina, podľa potreby doplneným o ďalších profesionálnych hudobníkov.

Repertoár Katedrálneho zboru je zameraný čisto na sakrálnu tvorbu, keďže prioritou zboru je vystupovanie na sv. omšiach. Repertoár tvoria omše od majstrov klasicizmu: Haydnova Orgelsolomesse či viacero Mozartových omší ako Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV. 167, Missa brevis KV. 194, alebo Krönungsmesse KV. 317. Ďalej sú to omše od autorov 19. storočia, napríklad od Franza Schuberta či Charlesa Gounoda. Katedrálny zbor pestuje aj slovenskú duchovnú tvorbu, keďže v repertoári ma aj dve omše od M. Schneidera-Trnavského: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es a vianočnú omšu Missa pastoralis " Alma nox". Významnou časťou repertoáru je množstvo motet od skladateľov renesancie až po súčasnosť, oratória a aj duchovné skladby menšieho rozsahu vhodné na aktuálne liturgické obdobie alebo slávnosť.

Na záver možno popriať Katedrálnemu zboru sv. Martina veľa Božieho požehnania, milostí a hojnosť Darov Ducha Svätého v jeho službe pre chrám a liturgiu. Nech svojou účasťou a hudobným vkladom pri sv. omšiach s pokorou a úprimnosťou chváli Pána a rozvíja svoje talenty.  

 

Facebook:

https://www.facebook.com/katedralnyzbor

YouTube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCK9g8apLFXBvicjKFWqNx7Q

Kontakt:

katedralny.zbor@gmail.comOchrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať