Podmienky k získaniu odpustkov
 
1.vykonanie skutku obdareného odpustkami
 
2.svätá spoveď
 
3.sväté prijímanie
 
4.modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva)
 
5.vylúčenie akejkoľvek trvalej záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkémuSkutky obdarované úplnými odpustkami, ktoré možno získať v Roku svätého Martina
 
v Bratislavskej arcidiecéze sú:

a) pútnická návšteva niektorého kostola sv. Martina na území Bratislavskej arcidiecézy
 
    spojená s nábožnou účasťou na posvätnom slávení alebo pobožnosti, na záver ktorých treba
 
    pripojiť modlitbu Pána, vyznanie viery a prosbu o príhovor Panny Márie a sv. Martina
 
b) veriaci obmedzení vyšším vekom alebo ťažkou chorobou sa majú pred posvätným
 
    obrazom duchovne spojiť so sláveniami jubilejného roka a obetovať svoje ťažkosti
Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať