Počas letnej turistickej sezóny je možné navštíviť interiér katedrály v čase od 9.00 h do 11.30 h a popoludní od 13.00 h do 18.00 h. Letná turistická sezóna v Katedrále sv. Martina sa začína 1. apríla a končí sa 11. novembra, na sviatok sv. Martina. Od 12. novembra do 31. marca sa katedrála uzatvára rovnako o 18.00 h. V zimných mesiacoch je klenotnica uzavretá.

V Katedrále sv. Martina sú vítané školské exkurzie, zamerané na náboženstvo, etickú výchovu, dejepis, literatúru, výtvarnú a hudobnú výchovu. Odporúča sa, aby jeden z pedagógov vopred kontaktoval kanceláriu farského úradu, kde dostane užitočné informácie na výklad k exkurzii.

Počas liturgických slávení v katedrále (sv. omša, krst, sobáš) a aj počas koncertov nie je možné navštíviť katedrálu za účelom turizmu. O mimoriadnych liturgických sláveniach a koncertoch v otváracom čase katedrály Vás informujeme v menu Farský úrad/Udalosti

 

Poplatky pri vstupe do katedrály pre turistov počas turistickej sezóny 2016 

Organizované turistické skupiny, ktoré majú v Katedrále sv. Martina výklad so sprievodcom platia 2,5.- eur na osobu. Platí to i v prípade, že skupina pobudne len v hlavnej lodi katedrály. Sprievodca neplatí. 

V katedrále je možný výklad len cez mikrofón a prijímacie zariadenie so slúchadlami. Ak skupina nedisponuje týmto zariadením, v katedrále ho dostane k dispozícii. (Cena 2,5.- eur na osobu sa nezvyšuje).

Pre jednotlivcov je katedrála rozdelená na zónu, za ktorú sa neplatí (hlavná loď určená pre návštevu pútnikov) a na zónu turistického záujmu, za ktorú sa platí (2,5.- eur): Farská sakristia, Kaplnka kanonikov (Kaplnka Nepoškvrnenej), klenotnica na poschodí a ľavá časť chóru (viď schému).

 

Zdravotne ťažko postihnutí a deti do 15 rokov neplatia. Študenti do 26 rokov platia 1 eur.
Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať