Poplatky pri vstupe do katedrály pre turistov počas turistickej sezóny 2016

Organizované turistické skupiny, ktoré majú v Katedrále sv. Martina výklad so sprievodcom platia 2,50 eur na osobu. Platí to i v prípade, že skupina pobudne len v hlavnej lodi katedrály. Sprievodca neplatí.

V katedrále je možný výklad len cez mikrofón a prijímacie zariadenie so slúchadlami. Ak skupina nedisponuje týmto zariadením, v katedrále ho dostane k dispozícii. (Cena 2,50 eur na osobu sa nezvyšuje).

Pre jednotlivcov je katedrála rozdelená na zónu, za ktorú sa neplatí (hlavná loď určená pre návštevu pútnikov) a na zónu turistického záujmu, za ktorú sa platí (2,50 eur): presbytérium, klenotnica (stredná sakristia, kaplnka a klenotnica na poschodí) a ľavá časť chóru (viď schému).

Zdravotne ťažko postihnutí a deti do 15 rokov neplatia. Študenti do 26 rokov platia 1 eur.
Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať