Udalosti a aktualizované informácie

Katedrálny zbor sv. Martina

23. november 2015
Katedrálny zbor sv. Martina

Katedrálny zbor sv. Martina vznikol v októbri roku 2011. Nadväzuje na spevácke zbory a hudobné telesá, ktoré v minulosti pôsobili pri Dóme sv. Martina. Cieľom činnosti zboru je pozdvihnutie a...

Svätá omša

27. september 2015

V nedeľu: 7.45 h (v nemeckom jazyku) 9.00 h (v latinskom jazyku) 10.30 h 12.00 h (farská) 17.00 h V pondelok - sobotu: 7.30 h 12.00 h V prikázaný sviatok,...

Koncerty

23. november 2015

Podľa Kánonického práva na posvätnom mieste sa má pripustiť iba to, čo slúži na vykonávanie alebo napomáhanie kultu, nábožnosti a náboženstva, a zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou...