Udalosti a aktualizované informácie

Udalosti

08 dec 2016
07:30 - 17:00
Sväté omše 8.12. 2016
09 dec 2016
19:00 - 20:00
Svätý ruženec a vešpery pred Oltárnou sviatosťou
12 dec 2016
10:00 - 12:00
Predvianočné spovedanie
12 dec 2016
10:00 - 12:00
Predvianočné spovedanie
12 dec 2016
10:00 - 12:00
Predvianočné spovedanie

Aktualizované informácie

Odpustky v Roku sv. Martina

28. november 2016

Možnosť získania odpustkov Pri príležitosti jubilejného roku sv. Martina, úprimne kajúci a láskou vedení veriaci, po splnení obvyklých podmienok môžu jeden raz za deň získať úplné odpustky, ktoré sa môžu...

Rok sv. Martina

20. november 2016

V Bratislavskej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, pri príležitosti 1700. výročia jeho narodenia. Cieľom je využiť túto príležitosť na hlbšie...

Sobáš

05. december 2015

V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v sobotu. V prípade záujmu o uzavretie sviatosti manželstva je potrebné, aby sa obaja snúbenci nahlásili v kancelárii farského úradu a...