Udalosti a aktualizované informácie

Z histórie Katedrály sv. Martina

29. november 2015
Z histórie Katedrály sv. Martina

XIII. - XIV. storočie Pozornosti obyvateľov a návštevníkov Bratislavy neunikne najpôsobivejšia dominanta Bratislavy, Katedrála sv. Martina, ktorá je spolu s hradom charakteristickým symbolom mesta. Ich vzájomné dejiny sú prepojené. Kráľ...

Sobáš

05. december 2015

V Katedrále sv. Martina je možné uzavrieť sviatosť manželstva v sobotu. V prípade záujmu o uzavretie sviatosti manželstva je potrebné, aby sa obaja snúbenci nahlásili v kancelárii farského úradu a...

Harmonogram prípravy na prijatie sviatosti manželstva v roku 2018

05. december 2015

Milí snúbenci, cyklus prípravy vo farnosti sv. Martina ponúkame každý mesiac s výnimkou letných prázdnin. Prípravu je možné absolvovať aj počas viacerých mesiacov za podmienky absolvovania všetkých stretnutí. Prípravu v...

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať