Dôležité infomácie na webe Katedrály a farnosti sv. Martina

Oznam pre snúbencov: V mesiaci november bude katechéza v riadnych termínoch (6.11., 13.11., 20.11. o 17.30), v decembri a januári katechéza nebude, začína až 5. februára o 17.30.

__________


Dôležité informácie pre vysluhovanie sviatostí a organizátorov podujatí je možné nájsť na stránkach o krstoch detí, o uzatváraní manželstiev a o usporadúvaní koncertov.

__________
 

Informácie o arcidiecéznych podujatiach v Katedrále sv. Martina, resp. o podujatiach, ktoré sú celodiecézneho významu, je možné nájsť na stránke Bratislavského arcibiskupstva:

www.abu-bratislava.sk

Redaktor – Po, 2012 – 12 – 24 11:20