Zriadenie Bratislavskej arcidiecézy

Benedikt XVI. dekrétmi Slovachiae sacrorum a Cum concathedralis zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. kardinála Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.
Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.

Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

Ďaľšie informácie o Bratislavskej arcidiecéze je možné nájsť na web stránkach arcidiecézy:

www.abu-bratislava.sk

Administrator – So, 2008 – 03 – 01 15:19