Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 26.01.2015 do 01.02.2015 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
26.01.2015
Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.30

12.00
za zdravie a Božiu požehnanie pre deti
a vnučku Danielu
+ Jozef a Mária
Utorok
27.01.2015
Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
za dobrodincov Otílie
+ Mária, Emil, Margita, dobrodinci
Streda
28.01.2015
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.30

12.00
poďakovanie za zdravie a prosba
o Božie požehnanie pre rodinu
+ príbuzní, priatelia, dobrodinci
Štvrtok
29.01.2015
féria 7.30
12.00
za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
+ Ondrej a Anna
Piatok
30.01.2015
féria 7.30
12.00
+ Jaroslav, František, Michal
+ Mária, Michal, Kamila, Július
Sobota
31.01.2015
Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 7.30
12.00
na úmysel celebranta
za zdravie a Božie požehnanie pre Adrianu, syna Karola, + rodičov
Nedeľa
01.02.2015
Štvrtá nedeľa v cezročnom období 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
za ružencové spoločenstvo

Oznamy

  • Pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej krajiny, k intenzívnym modlitbám za referendum, aby sme aj prostredníctvom tohto referenda napomáhali pravým hodnotám v našej spoločnosti a hájili pravdu o dieťati a rodine.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2015.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26