Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 07.09.2015 do 13.09.2015 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
07.09.2015
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka 7.30
12.00
za zomrelých biskupov a kňazov
+ rodičia Jozef a Mári
Utorok
08.09.2015
NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok 7.30
12.00
+ Štefan
+ Ľubica Gáliková
Streda
09.09.2015
Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
za dar viery pre mamu, bratov a krstné deti
+ príbuzní, priatelia a dobrodinci
Štvrtok
10.09.2015
féria 7.30
12.00
na úmysel celebranta
+ Michal
Piatok
11.09.2015
féria 7.30
12.00
+ Anna, Juraj, Anna
za zdravie a B. požehnanie pre Máriu a s. Miriam
Sobota
12.09.2015
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka alebo: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
na úmysel celebranta
+ Miroslav a rodičia
Nedeľa
13.09.2015
Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
+ Ján

Oznamy

  • O týždeň sa v Bratislave bude konať Národný pochod za život. Pozývame vás všetkých na toto významné podujatie v prospech ochrany každého ľudského života. Pochod sa začne v nedeľu 20. septembra 2015 o 14.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Popri bohatom sprievodnom programe dávame do pozornosti dve liturgické slávenia: spoločná otváracia svätá omša v Katedrále sv. Martina v sobotu večer o 19.00 hod., celonočná adorácia v Katedrále a potom v nedeľu svätá omša pre účastníkov pochodu z Bratislavskej arcidiecézy o 10.30 hod. tiež v Katedrále
  • Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v Šaštíne koná národná púť. Podrobné informácie o programe sú na plagáte na nástenke. Na pondelok večer (14. septembra 2015) je pripravený mládežnícky program. V utorok (15. septembra 2015) hlavnú svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Na stredu (16. septembra 2015) je naplánovaná púť seniorov a chorých. Srdečne vás pozývame putovať k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína.
  • V deň Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra 2015) sa začína 40-dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov, ku ktorej pozýva spoločenstvo Modlitby za kňazov. Úmyslom tejto iniciatívy je vyprosovať kňazom duchovnú silu pre svätý život a správnu kňazskú službu. Súčasťou podujatia bude aj púť za kňazov do Šaštína naplánovaná na sobotu 26. septembra 2015. Viac informácií je na stránke www.mzk.sk.
  • Mladých ľudí pozývame na diecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa koná v súvise s Pochodom za život (viac informácií je na stránke www.cliptime.sk).
  • V tomto týždni od pondelka do piatka (14.-18. septembra 2015) bude každý deň o 20.00 hod. v Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii modlitbové stretnutie (posvätný ruženec a litánie) za úspešný priebeh Národného pochodu za život.
  • Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko (NAPS) pozýva na Medzinárodný ekumenický koncert, ktorý chce umením spájať ľudí a prehlbovať dialóg medzi národmi a náboženstvami. Uskutoční sa v nedeľu 20. septembra 2015 o 18.00 hod. v Slovenskej filharmónii. Vstup je dobrovoľný s výťažkom na charitatívne účely. Viac informácií je na stránke www.ekumenickykoncert.sk.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2015.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26