Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 21.07.2014 do 27.07.2014 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
21.7.2014
Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
+ Stanislav
za duchovné a telesné uzdravenie
Utorok
22.7.2014
Sv. Márie Magdalény, spomienka 7.30
12.00
za dar viery a Božiu pomoc pre Jozefa a Martu
+ Margita, Františka, Kamila, Pavol
Streda
23.7.2014
Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok 7.30

12.00
poďakovanie za život, za dar zdravia
a Božie požehnanie pre Janu
+ Michal a rodičia
Štvrtok
24.7.2014
Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
+ Anton, Anna, Jozef, rodičia z oboch strán
za zdravie, dar viery a Božie požehnanie pre Máriu
Piatok
25.7.2014
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok 7.30
12.00
+ rodičia, súrodenci a deti
za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Sobota
26.7.2014
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka 7.30
12.00
na úmysel celebranta
+ Michal a Mária
Nedeľa
27.7.2014
17. nedeľa v Cezročonom období 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša - Deutche heilige Messe
latinská sv. omša - Missa Latina
na úmysel celebranta
za farníkov
+ Janka, Ladislav

Oznamy

  • Súčasťou národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína v septembri tohto roka bude aj program určený pre mládež. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. septembra. V Šaštíne bude 13. a 14. septembra diecézne stretnutie mladých známe ako Cliptime. Celoslovenský mládežnícky večer s názvom 7BOLESTNÁ je naplánovaný v Šaštíne na 14. septembra. Všetkých mladých srdečne pozývame na tieto podujatia. Bližšie informácie sú na plagáte a tiež na internetových stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať už teraz za zvýhodnených podmienok.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2014.


Redaktor – Ne, 2013 – 03 – 03 20:25