Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 20.10.2014 do 26.10.2014 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
20.10.2014
féria 7.30
12.00
za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
+ Kamila, Mária, Jozef, Terézia
Utorok
21.10.2014
féria 7.30
12.00
+ rodičia a súrodenci z oboch strán
+ Róbert a Vladimír
Streda
22.10.2014
Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
+ rodičia, súrodenci a deti
+ biskupi a kňazi
Štvrtok
23.10.2014
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
poďakovanie za 86 rokov života a prosba o zdravie
+ Albertina, Alojz a rodičia
Piatok
24.10.2014
Sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
+ Vilma, Jozef, Helena, Karol, Mária
za duše v očistci
Sobota
25.10.2014
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
na úmysel celebranta
na úmysel
Nedeľa
26.10.2014
Tridsiata nedeľa cez rok 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
+ rodičia z oboch strán a + Petra

Oznamy

  • Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. V tento deň je pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Za všetky vaše milodary „Pán, Boh odmeň!“. Vzadu za lavicami na stolíku s novinami sú k zakúpeniu misijné kalendáre približujúce konkrétne aktivity misionárov.
  • Aj v tomto roku sa 2. novembra na spomienku všetkých verných zosnulých uskutoční podujatie s názvom Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou a požehnaním slovenských otcov biskupov. V našej Katedrále si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.forumzivota.sk.
  • V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 03. h. letného času posúvame hodiny na 02.h. stredoeurópskeho času.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2014.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26