Farské oznamy

Poriadok sv. omší VEĽKÉHO TÝŽDŇA – SV. OMŠE, OBRADY A ADORÁCIE a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
30.03.2015
Pondelok Veľkého týždňa 7.30
12.00
+ Jiří a Eva
+ rodičia Helena a Vojtech
Utorok
31.03.2015
Utorok Veľkého týždňa 7.30
12.00
+ Hana
+ Michal
Streda
01.04.2015
Streda Veľkého týždňa 7.30
12.00
+ Michal a Ján
+ Katarína, Jozef, Ján
Štvrtok
02.04.2015
Štvrtok Veľkého týždňa
ZELENÝ ŠTVRTOK
9.30

15.30
17.00
OMŠA SVÄTENIA OLEJOV
Pontifikálna svätá omša
Deutsche Messe
PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE
Pontifikálna svätá omša
po skončení adorácia do 20.00 hod.
Piatok
03.04.2015
VEĽKÝ PIATOK
Slávenie utrpenia a smrti Pána
9.00

15.00
Krížová cesta
vedie: Mons. Stanislav Zvolenský
OBRADY VEĽKÉHO PIATKU
celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský
po skončení adorácia do 20.00 hod.
Sobota
04.04.2015
BIELA SOBOTA 8.00


19.30
Liturgia hodín
vedie: Mons. Stanislav Zvolenský
počas dňa adorácia pri Božom hrobe do 19 hod.
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Pontifikálna svätá omša
Nedeľa
05.04.2015
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, SLÁVNOSŤ PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 7.45
9.00
10.30

12.00
17.00
Nemecká sv.omša-Deutsche Messe
Latinská sv.omša – Missa latina
PONTIFIKÁLNA SV. OMŠA
celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský
za farníkov
za ružencové spoločenstvo

Oznamy

  • Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na dnešnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nech dobrý Pán Boh odmení každý Váš milodar venovaný ako prejav solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami vo svete.
  • Povzbudzujeme veriacich pristúpiť pred Veľkou nocou k sviatosti zmierenia. V Katedrále budeme spovedať aj v pondelok, utorok a stredu Veľkého týždňa v čase od 11.00 do 12.00 hod. Prosíme vás, aby ste využili tento stanovený čas!
  • V stredu 1. apríla o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou Lectio divina s názvom "Provokatívny obraz syna sveta". Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o nepoctivom správcovi spolu s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.
  • Na Zelený štvrtok (2. apríla) bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. zvyčajná omša svätenia olejov, pri ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby zložené pri svojej vysviacke. Pozývame Vás na túto slávnosť. Ranná omša o 7.30 nebude.
  • Veľkonočné Trojdnie: Všetkých srdečne pozývame na slávenie Veľkonočných sviatkov s našimi otcami biskupmi do Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pamiatka Pánovej večere začne na Zelený štvrtok o 17 hod., obrady Veľkého piatku začnú o 15 hod. a Veľkonočná vigília o 19.30. Podrobný program obradov je dostupný na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy a tiež na webovej stránke farnosti sv. Martina.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2015.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26