Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 18.08.2014 do 24.08.2014 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
18.08.2014
féria 7.30

12.00
za požehnanie pre Evu, Elenu,
Vladimíra a Dávida
+ rodičia a sestra Helena
Utorok
19.08.2014
sv. Ján Eudes, kňaz, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
za zdravie, požehnanie a dary Ducha Svätého pre Richarda
Streda
20.08.2014
Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spomienka 7.30
12.00
+ Ján, Katarína, Jozef, Terézia
+ manžel Miroslav a príbuzní z oboch strán
Štvrtok
21.08.2014
Sv. Pia X., pápeža, spomienka 7.30
12.00
+ Patrik
za uzdravenie a Božiu pomoc pre manžela Pavla
Piatok
22.08.2014
Panny Márie Kráľovnej, spomienka 7.30
12.00
za požehnanie pre rodinu
+ Ladislav
Sobota
23.08.2014
Sv. Ruženy Limskej, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
na úmysel celebranta
+ rodičia a súrodenci z oboch strán
Nedeľa
24.08.2014
Dvadsiata prvá nedeľa cez rok 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
za Božiu pomoc a požehnan. pre deti a vnukov

Oznamy

  • V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov v Iraku, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa biskupi Slovenska obracajú s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle modliť sa za mier vo svete a zmierenie medzi národmi a vyhlasujú osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22. augusta 2014.
  • V piatok 22. augusta na zakončenie týždňa modlitieb za mier vo svete budú naši otcovi biskupi slúžiť sv. omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. Pozývame všetkých zjednotiť sa s otcami biskupmi v modlitbe za bratov a sestry, ktorí na mnohých miestach trpia vojnou, nepokojom a prenasledovaním.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2014.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26