Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 27.10.2014 do 02.11.2014 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
27.10.2014
féria 7.30
12.00
za Božie požehnanie pre Františka, Annu a Máriu
+ príbuzní, priatelia, dobrodinci
Utorok
28.10.2014
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 7.30

12.00
za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre kňazov farnosti
za Božie požehnanie a pomoc pre rodinu
Streda
29.10.2014
féria 7.30
12.00
+ Ján a Paulína
za Božie požehnanie a pomoc pre Adama
Štvrtok
30.10.2014
féria 7.30
12.00
+ Margita, Štefan, Miroslav, Helena, František
+ Gertruda, Matej, Margita, Jozef, Veronika
Piatok
31.10.2014
féria 7.30
12.00
za duše v očistci
za dar viery pre Igora a Táňu
Sobota
01.11.2014
Slávnosť všetkých svätých 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
na úmysel celebranta
Nedeľa
02.11.2014
Tridsiata prvá nedeľa cez rok

Spomienka na všetkých verných zosnulých
7.45
9.00
10.30
12.00

17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
po sv. omši pobožnosť za zosnulých v krypte Katedrály
za ružencové spoločenstvo

Oznamy

  • Aj v tomto roku sa 2. novembra na spomienku zosnulých uskutoční podujatie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou a požehnaním otcov biskupov. V našej Katedrále si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.forumzivota.sk.
  • Odpustky pre duše v očistci v novembrových dňoch: 1. veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých navštívy kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplnné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušim v očistci. 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11. Treba splniť ďalšie 3 podmienky: spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
  • Ďakujeme veriacim, ktorí sa v našej farnosti zapojili do modlitbovej 40-dňovej kampane modlitieb a pôstu za kňazov. Veľmi si to ceníme a prosíme naďalej o Vaše modlitby.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2014.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26