Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 25.05.2015 do 31.05.2015 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
25.05.2015
Svätodušný pondelok,
votívna omša
7.30
12.00
za zdravie a Božie požehnanie rodiny Sotákovej
za uzdravenie manžela Ladislava a syna Marka
Utorok
26.05.2015
Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka 7.30

12.00
na poďakovanie za 80. rokov života Karola a
75. rokov života Albíny
+ rodičia Barbora a Rudolf
Streda
27.05.2015
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
+ rodičia Ladislav a Mária
+ Milada a Magdaléna
Štvrtok
28.05.2015
Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza,sviatok 7.30
12.00
+ kňaz František
+ Mária, Františka, Margita, Emil
Piatok
29.05.2015
féria 7.30
12.00
za požehnanie pre Jána
+ Milan
Sobota
30.05.2015
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 7.30
12.00
na úmysel celebranta
+ Helena, Jozef, Martin
Nedeľa
31.05.2015
Deviata nedeľa cez rok
Najsvätejšej Trojice slávnosť
7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu a jej rodinu

Oznamy

  • Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke média vyzbieralo 588,- Eur. Pán nech odmení Vašu finančnú podporu.
  • V tomto týždni od 23. do 31. mája 2015 prebieha celoslovenské podujatie T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie a otvoria svoje srdce Božím túžbam. Do akcie sa dá zapojiť osobnou modlitbou, pripravením modlitbového stretnutia (adorácia, spoločný ruženec, chvály...), prípadne inými vlastnými nápadmi. Pre zviditeľnenie zjednotenia v modlitbe organizátori pozývajú zapísať aktivity na stránke www.t3m.sk, kde sú uvedené aj bližšie informácie.
  • Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.
  • Dnes končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra začína Obdobie cez rok, opäť sa modlíme Anjel Pána.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2015.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26