Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 15.12.2014 do 21.12.2014 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel
Pondelok
15.12.2014
féria 7.30
12.00
+ rodičia z oboch strán
+ rodičia Ján, Anna, František, Emília
Utorok
16.12.2014
féria 7.30
12.00
na úmysel
za požehnanie pre Luciu
Streda
17.12.2014
féria 7.30
12.00
+ Michal, Alžbeta a ostatní zosnulí z rodiny
za dar viery a Božiu pomoc pre Beátu, Máriu, Petra, Jozefa
Štvrtok
18.12.2014
féria 7.30
12.00
za dar viery pre Igora a Táňu
+ rodičia Jozef a Mária
Piatok
19.12.2014
féria 7.30
12.00
+ Ladislav a Alojz
poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70. rokov života a prosba o daľšie Božie požehnanie
Sobota
20.12.2014
féria 7.30
12.00
na úmysel celebranta
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Nedeľa
21.12.2014
Štvrtá adventná nedeľa 7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
+ Júlia, František, Viktória, Michal

Oznamy

  • V dňoch od 15. do 23. decembra spovedáme v Katedrále k Vianociam hodinu pred poľudňajšou sv. omšou, čiže od 11. do 12. hod.
  • V pondelok 15. decembra bude v Modrom kostolíku o 18.00 hod. celebrovať sv. omšu biskup z Kene ­ Mons. Dominic Kimengich. Je predstaviteľom africkej diecézy, ktorej bola venovaná časť peňazí vyzbieraných počas koledníckej akcie Dobrá novina.
  • V utorok 16. decembra 2014 sa o 17.00 hod. v Bratislave na Námestí slobody pred Úradom vlády SR uskutoční protestné zhromaždenie a živá reťaz proti prijatiu Celoštátnej stratégie ľudských práv. Je veľmi potrebné, aby sme sa my kresťania nebáli legitímne vyjadrovať svoj občiansky a kresťanský postoj na podporu dôstojnosti manželstva a rodiny podľa Božieho prirodzeného poriadku a chránili ich pred hrozbami ľudských pseudopráv.
  • Budúcu nedeľu 21.XII. počas sv. omše o 17. hodine zaznejú v našom chráme adventné skladby súčasného estónského skladateľa Arva Pärta, tzv. Ó antifóny, ktoré sa modlia 8 dní pred Vianocami. Účinkuje spevácky zbor Bratislava Tallis Ensemble. Srdečne pozývame! Na spomínanú sv. omšu bude prinesené tiež betlehemské svetlo.
  • V piatok, 26. decembra na sviatok sv. Štefana, budú v uliciach centra Bratislavy navštevovať domácnosti koledníci Dobrej noviny. Záujemcovia o návštevu koledníkov sa môžu zapísať v sákristii. Akcia je organizovaná v spolupráci s eRkom (Hnutím kresťanských spoločenstiev detí a je spojená s finančnou zbierkou pre projekty v Afrike.


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2014.


Redaktor – So, 2014 – 08 – 16 17:26