Farské oznamy

Poriadok sv. omší od 21.04.2014 do 27.4.2014 a oznamy


Deň a dátum Liturgický deň Čas Úmysel


Pondelok

21.04.2014


Veľkonočný pondelok
7.45
9.00

10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
- za duše v očistci
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta
Utorok
22.04.2014
Veľkonočný utorok 7.30
12.00
za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Máriu
Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe
Streda
23.04.2014
Veľkonočná streda 7.30
12.00
za Božiu pomoc pre Margitu a deti
+ príbuzní, priatelia, dobrodinci
Štvrtok
24.04.2014
Veľkonočný štvrtok 7.30
12.00
za požehnanie a dary D.S. pre Katku a rodinu
+ Alojz, starí rodičia z oboch strán, Ondrej, Katarína
Piatok
25.04.2014
Veľkonočný piatok 7.30
12.00
+ starí rodičia
za Božiu pomoc pre Emíliu
Sobota
26.04.2014
Veľkonočná sobota 7.30
12.00
na úmysel celebranta
za požehnanie pre rodinu

Nedeľa

27.04.2014
Druhá veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva
7.45
9.00
10.30
12.00
17.00
nemecká sv. omša – Deutsche heilige Messe
latinská sv. omša – Missa latina
na úmysel celebranta
za farníkov
za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Oznamy

  • V stredu 23. apríla o 18.00 hod. bude v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebrovať sv. omšu arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a následne o 20.00 hod. bude mať v Pisztoryho paláci (Štefánikova 25) prednášku o vzťahu medzi svedomím a pravdou. Toto podujatie otvorí kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať do 30. apríla v Pisztoryho paláci. Jeho cieľom je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Program zahŕňa témy z oblasti umenia, filozofie, teológie, histórie, politiky, ekonómie a rodiny. Program Bratislavských Hanusovych dní možno nájsť na výveske a na stránke www.bhd.sk


Poriadky sv. omší a oznamy z predchádzajúcich týždňov nájtete v Archíve 2014.


Redaktor – Ne, 2013 – 03 – 03 20:25